BETREFT                                 -     BEDRAG

 

Theoriecursus                      -     gratis

 

Theorieboekje                      -     gratis lenen

 

Theorie examen                   -     € 37,-

 

Praktijkles à 60 minuten     -     € 50,-

 

Tussentijdse toets                -     € 150,-

 

Praktijkexamen                     -     € 220,-